1 - 1.000: Lista tuturor numerelor prime, până la o mie, de la cel mai mic număr prim, 2, până la ultimul, 997

Lista tuturor numerelor prime, de la 1 la 1.000 (de la 2 la 997)

Cel mai mic număr prim nu este 1, ci 2. Numărul 1 nu este considerat număr prim. Nici 1.000 nu este un număr prim.

 • De la 1 la 100:

  2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
 • De la 101 la 200:

  101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199
 • De la 201 la 300:

  211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293
 • De la 301 la 400:

  307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397
 • De la 401 la 500:

  401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499
 • De la 501 la 600:

  503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599
 • De la 601 la 700:

  601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691
 • De la 701 la 800:

  701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797
 • De la 801 la 900:

  809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887
 • De la 901 la 1000:

  907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997

⇒ Lista tuturor numerelor prime până la 10.000