1 - 1000: Lista cu toate numerele prime, până la o mie, începând cu primul număr prim, 2, până la ultimul, 997

Lista cu toate cifrele și numerele prime de la 1 până la 1000 (de la 2 până la 997)

Primul număr prim este 2 și nu 1. Numărul 1 nu e considerat număr prim.


Numerele prime până la 10.000


Ce este un număr prim?

Ce este un număr compus?

Numerele prime până la 1000

Numerele prime până la 10.000

Ciurul lui Eratostene

Algoritmul lui Euclid

Simplificarea fracțiilor, cum se simplifică fracțiile ordinare: pași de urmat și exemple