Calculează cel mai mic multiplu comun, cmmmc, ajungând la rezultat prin două metode: folosind descompunerea în factori primi a numerelor, divizibilitatea numerelor, sau algoritmul lui Euclid. Calculator online

Calculator online: calculează cel mai mic multiplu comun, cmmmc

Calculează cel mai mic multiplu comun al numerelor, cmmmc:

Metoda 1: Efectuează descompunerea în factori primi a numerelor - apoi înmulțește toți factorii primi ai numerelor, luându-i în considerare pe cei cu exponenții mai mari.

Metoda 2: Algoritmul lui Euclide:
cmmmc (a; b) = (a × b) / cmmdc (a; b)

Metoda 3: Divizibilitatea numerelor.

Cel mai mic multiplu comun, cmmmc: ultimele 10 valori calculate

Cel mai mic multiplu comun, cmmmc. Ce este și cum se calculează.

 • Numărul 60 este un multiplu comun al numerelor 6 și 15, deoarece 60 este un multiplu al lui 6 (60 = 6 × 10) și, de asemenea, un multiplu al lui 15 (60 = 15 × 4).
 • Există o infinitate de multipli comuni ai lui 6 și 15.
 • Dacă numărul "v" este un multiplu al numerelor "a" și "b", atunci toți multiplii lui "v" sunt, de asemenea, multipli ai lui "a" și "b".
 • Multiplii comuni ai lui 6 și 15 sunt numerele 30, 60, 90, 120 și așa mai departe.
 • Dintre aceste numere, 30 este cel mai mic, 30 este cel mai mic multiplu comun (cmmmc) al lui 6 și 15.
 • Notă: Descompunerea în factori primi a unui număr: găsirea numerelor prime care se înmulțesc împreună pentru a rezulta acel număr.
 • Dacă e = cmmmc (a, b), atunci descompunerea în factori primi a lui "e" trebuie să conțină toți factorii primi implicați în descompunerea în factori primi a lui "a" și "b" luați cu cei mai mari exponenți (cele mai mari puteri).
 • Exemplu:
 • 40 = 23 × 5
 • 36 = 22 × 32
 • 126 = 2 × 32 × 7
 • cmmmc (40, 36, 126) = 23 × 32 × 5 × 7 = 2.520
 • Notă: 23 = 2 × 2 × 2 = 8. Spunem că 2 a fost ridicat la puterea a 3-a, sau mai scurt, spunem: 2 la puterea a 3-a, sau, și mai scurt, 2 la a 3-a. În acest exemplu 3 este exponentul și 2 este baza. Exponentul indică de câte ori se înmulțește baza cu ea însăși. 23 este puterea și 8 este valoarea puterii.
 • Un alt exemplu de calcul al celui mai mic multiplu comun, cmmmc:
 • 938 = 2 × 7 × 67
 • 982 = 2 × 491
 • 743 = este număr prim și nu poate fi descompus în alți factori primi
 • cmmmc (938, 982, 743) = 2 × 7 × 67 × 491 × 743 = 342.194.594
 • Dacă două sau mai multe numere nu au divizori comuni (sunt coprime), atunci cel mai mic multiplu comun al acestora se calculează prin simpla înmulțire a numerelor.
 • Exemplu:
 • 6 = 2 × 3
 • 35 = 5 × 7
 • cmmmc (6, 35) = 2 × 3 × 5 × 7 = 6 × 35 = 210