Paritatea numerelor: Numere pare sau impare? Cum se stabilește dacă un număr este par sau impar? Verifică-ți numărul tău folosind calculatorul online

Calculator online: este numărul par sau impar?

Numerele pare au cifra unităților (prima cifră a numărului numărând din dreapta) egală cu 0, 2, 4, 6 sau 8.

Numerele impare au cifra unităților (prima cifră a numărului numărând din dreapta) egală cu 1, 3, 5, 7 sau 9.

Cele mai recente 10 numere verificate: sunt numerele pare sau impare?

1. Par sau impar? Paritatea numerelor întregi. 2. Exemple de numere pare și impare. 3. Ultima cifră a numerelor. 4. Definiție formală

1. Paritatea numerelor: par sau impar?

 • Un număr întreg se numește număr par dacă este divizibil cu 2; cu alte cuvinte, un număr întreg se numește număr par dacă restul este egal cu zero la împărțirea lui la 2.
 • Un număr întreg se numește număr impar dacă nu este divizibil cu 2; cu alte cuvinte, dacă există un rest de 1 la împărțirea lui la 2.
 • Dacă un număr este par, atunci nu este număr impar.
 • Propietatea unui întreg de a fi par sau impar se numește paritate.

2. Exemple de numere pare și impare:

 • Numere pare: -14, 2, 0, 8, 56 și 127.388 (rest egal cu zero când se împarte la 2).
 • Numere impare: -13, 1, 5, 97, 19 și 127.387 (toate au un rest de 1 când sunt împărțite la 2).
 • Toate numerele prime, cu excepția numărului 2, sunt numere impare.
 • Articolul continuă mai jos...

3. Ultima cifră a numerelor

 • Un număr întreg este par sau impar, în funcție de ultima sa cifră, dacă aceasta este pară sau impară.
 • Dacă ultima cifră a unui număr este 0, 2, 4, 6 sau 8, atunci numărul este par.
 • Dacă ultima cifră a unui număr este 1, 3, 5, 7 sau 9, atunci numărul este impar.

4. Definiția formală a numerelor pare și impare:

 • Un număr par, "a", poate fi întotdeauna scris ca produsul dintre 2 și un alt număr întreg, "k".
 • Numărul par a = 2 × k
 • Ca urmare, un număr impar, "b", deoarece are un rest de 1 atunci când este împărțit la 2, poate fi întotdeauna scris ca produsul dintre 2 și un alt număr întreg, "k", plus 1.
 • Numărul impar b = 2 × k + 1

Știați?

 • În unele țări casele sunt numerotate astfel încât cele de pe o parte a străzii să aibă numere pare și cele de pe cealaltă parte să aibă numere impare.