Ce este un număr compus? Definiție, exemple.

Definiția numerelor compuse.

  • Un număr compus este un întreg pozitiv care are cel puțin un divizor diferit de 1 și de numărul însuși.
  • Numerele pozitive întregi mai mari decât 1 care nu se divid decât cu ele însele și cu 1, se numesc numere prime.
    Un număr compus este deci orice număr pozitiv mai mare decât 1, care nu este număr prim.

Exemple de numere compuse. Exemple de numere care nu sunt compuse, ci prime.

Numerele compuse, până la 100:


Ce este un număr prim?

Ce este un număr compus?

Numerele prime până la 1.000

Numerele prime până la 10.000

Ciurul lui Eratostene

Algoritmul lui Euclid

Simplificarea fracțiilor, cum se simplifică fracțiile ordinare: pași de urmat și exemple