Ciurul lui Eratostene: algoritmul pentru găsirea numerelor prime într-o listă; elimină multiplii numerelor prime mai mici

Matematicianul grec ERATOSTENE (275 - 194 î.Hr.) a aplicat o metodă ușoară pentru a determina dacă numerele dintr-o listă sunt prime. Pornind de la numerele prime mici cunoscute, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 21, etc. e clar că toți multiplii acestor numere prime mici nu sunt numere prime, ci compuse. El a ordonat crescător o listă de numere naturale din care a tăiat apoi toți multiplii acestor numere prime pentru a identifica restul numerelor prime din acea listă. Vom exemplifica această metodă pe o listă de numere ordonate crescător, de la 2 până la 100:


Ce este un număr prim?

Ce este un număr compus?

Numerele prime până la 1.000

Numerele prime până la 10.000

Ciurul lui Eratostene

Algoritmul lui Euclid

Simplificarea fracțiilor, cum se simplifică fracțiile ordinare: pași de urmat și exemple