135 și 48.517: Calculați toți divizorii comuni ai celor două numere (și factorii primi)

Divizorii comuni ai numerelor 135 și 48.517

Divizorii comuni ai numerelor 135 și 48.517 sunt toți divizorii celui mai mare divizor comun al lor.

De reținut

Un divizor al unui număr natural A este un număr natural B care, înmulțit cu un alt număr natural C, este egal cu numărul dat A. Atât B, cât și C sunt divizori ai lui A și A se împarte la ambii fără rest.Calculează cel mai mare divizor comun. Urmează cei doi pași de mai jos.

Descompunerea numerelor în factori primi:

Descompunerea în factori primi a unui număr: găsirea numerelor prime care se înmulțesc pentru a obține acel număr.


135 = 33 × 5
135 nu este număr prim, ci compus.


48.517 = 7 × 29 × 239
48.517 nu este număr prim, ci compus.


* Numerele naturale care sunt divizibile doar cu 1 și cu ele însele se numesc numere prime. Un număr prim are exact doi divizori: 1 și el însuși.
* Un număr compus este un număr natural care are cel puțin un alt divizor decât 1 și el însuși.
Calculează cel mai mare divizor comun, cmmdc:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici (cu cei mai mici exponenți).
Dar cele două numere nu au factori primi comuni.


cmmdc (135; 48.517) = 1
Numere coprime (prime între ele, relativ prime);
Găsește toți divizorii celui mai mare divizor comun, cmmdc, 1

1 este divizibil doar cu el însuși.


1 nu poate fi descompus în factori primi.


1 nu este nici număr prim, nici compus.


Toate numerele sunt divizibile cu 1.nici prim, nici compus = 1


Răspunsul final:
(derulează mai jos)

135 și 48.517 au 1 divizor comun: 1
Numere coprime (prime între ele, relativ prime)
1 nu este nici număr prim, nici compus.

Ultimele 5 seturi de divizori calculați: ai unui număr sau divizorii comuni a două numere

Divizorii comuni ai lui 414.976 și 0 = ? 27 nov, 11:44 EET (UTC +2)
Divizorii comuni ai lui 135 și 48.517 = ? 27 nov, 11:44 EET (UTC +2)
Divizorii lui 1.762.002 = ? 27 nov, 11:44 EET (UTC +2)
Divizorii comuni ai lui 10.600.656 și 0 = ? 27 nov, 11:44 EET (UTC +2)
Divizorii comuni ai lui 15 și 35 = ? 27 nov, 11:44 EET (UTC +2)
Lista tuturor divizorilor calculați: ai unui număr sau divizorii comuni a două numere

Calculează toți divizorii numerelor date, calculator online

Cum se calculează (cum se găsesc) toți divizorii unui număr:

Descompune numărul în factori primi. Apoi, înmulțește factorii primi în toate combinațiile lor unice, care dau rezultate diferite.

Pentru a calcula divizorii comuni a două numere:

Divizorii comuni a două numere sunt toți divizorii celui mai mare divizor comun, cmmdc.

Calculează cel mai mare divizor comun al celor două numere, cmmdc.

Descompune apoi cmmdc în factori primi. Apoi, înmulțește factorii primi în toate combinațiile lor unice, care dau rezultate diferite.

Divizori, divizori comuni, cel mai mare divizor comun, cmmdc

Câteva articole despre numerele prime

Ce este un număr prim? Definiție, exemple

Ce este un număr compus? Definiție, exemple

Numerele prime până la 1.000

Numerele prime până la 10.000

Ciurul lui Eratostene

Algoritmul lui Euclid

Simplifică fracții la cea mai simplă formă: pași și exemple