17.707.008 și 0: Calculați toți divizorii comuni ai celor două numere (și factorii primi)

Divizorii comuni ai numerelor 17.707.008 și 0

Divizorii comuni ai numerelor 17.707.008 și 0 sunt toți divizorii celui mai mare divizor comun al lor.

De reținut:

Un divizor al unui număr natural A este un număr natural B care, înmulțit cu un alt număr natural C, este egal cu numărul dat A:
A = B × C. Exemplu: 60 = 2 × 30.

Atât B, cât și C sunt divizori ai lui A și A se împarte la ambii fără rest.Calculează cel mai mare divizor comun, cmmdc:

cmmdc (0; n1) = n1, unde n1 este un număr natural.

cmmdc (17.707.008; 0) = 17.707.008


Zero este divizibil cu orice număr diferit de zero (nu există rest când zero se împarte la aceste numere)
Pas preliminar de făcut înainte de a găsi toți divizorii:

Pentru a găsi toți divizorii lui 'cmmdc', trebuie să-l descompunem pe acesta în factori primi, să-l scriem ca produs de numere prime.


Descompunerea în factori primi a celui mai mare divizor comun:

Descompunerea în factori primi a unui număr: găsirea numerelor prime care se înmulțesc pentru a obține acel număr.


17.707.008 = 212 × 3 × 11 × 131
17.707.008 nu este număr prim, ci compus.


* Numerele naturale care sunt divizibile doar cu 1 și cu ele însele se numesc numere prime. Un număr prim are exact doi divizori: 1 și el însuși.
* Un număr compus este un număr natural care are cel puțin un alt divizor decât 1 și el însuși.
Găsește toți divizorii celui mai mare divizor comun, cmmdc

Înmulțește factorii primi implicați în descompunerea în factori primi a cmmdc, în toate combinațiile lor unice, care dau rezultate diferite.


cmmdc = 17.707.008 = 212 × 3 × 11 × 131


De asemenea, ia în considerare exponenții factorilor primi (exemplu: 32 = 3 × 3 = 9).


De asemenea, adăugă 1 la lista de divizori. Toate numerele sunt divizibile cu 1.Toți divizorii sunt enumerați mai jos - în ordine crescătoare

Lista de divizori:

nici prim, nici compus = 1
factor prim = 2
factor prim = 3
22 = 4
2 × 3 = 6
23 = 8
factor prim = 11
22 × 3 = 12
24 = 16
2 × 11 = 22
23 × 3 = 24
25 = 32
3 × 11 = 33
22 × 11 = 44
24 × 3 = 48
26 = 64
2 × 3 × 11 = 66
23 × 11 = 88
25 × 3 = 96
27 = 128
factor prim = 131
22 × 3 × 11 = 132
24 × 11 = 176
26 × 3 = 192
28 = 256
2 × 131 = 262
23 × 3 × 11 = 264
25 × 11 = 352
27 × 3 = 384
3 × 131 = 393
29 = 512
22 × 131 = 524
24 × 3 × 11 = 528
26 × 11 = 704
28 × 3 = 768
2 × 3 × 131 = 786
210 = 1.024
23 × 131 = 1.048
25 × 3 × 11 = 1.056
27 × 11 = 1.408
11 × 131 = 1.441
29 × 3 = 1.536
22 × 3 × 131 = 1.572
211 = 2.048
24 × 131 = 2.096
26 × 3 × 11 = 2.112
28 × 11 = 2.816
2 × 11 × 131 = 2.882
210 × 3 = 3.072
23 × 3 × 131 = 3.144
212 = 4.096
25 × 131 = 4.192
Această listă continuă mai jos...

... Această listă continuă de mai sus
27 × 3 × 11 = 4.224
3 × 11 × 131 = 4.323
29 × 11 = 5.632
22 × 11 × 131 = 5.764
211 × 3 = 6.144
24 × 3 × 131 = 6.288
26 × 131 = 8.384
28 × 3 × 11 = 8.448
2 × 3 × 11 × 131 = 8.646
210 × 11 = 11.264
23 × 11 × 131 = 11.528
212 × 3 = 12.288
25 × 3 × 131 = 12.576
27 × 131 = 16.768
29 × 3 × 11 = 16.896
22 × 3 × 11 × 131 = 17.292
211 × 11 = 22.528
24 × 11 × 131 = 23.056
26 × 3 × 131 = 25.152
28 × 131 = 33.536
210 × 3 × 11 = 33.792
23 × 3 × 11 × 131 = 34.584
212 × 11 = 45.056
25 × 11 × 131 = 46.112
27 × 3 × 131 = 50.304
29 × 131 = 67.072
211 × 3 × 11 = 67.584
24 × 3 × 11 × 131 = 69.168
26 × 11 × 131 = 92.224
28 × 3 × 131 = 100.608
210 × 131 = 134.144
212 × 3 × 11 = 135.168
25 × 3 × 11 × 131 = 138.336
27 × 11 × 131 = 184.448
29 × 3 × 131 = 201.216
211 × 131 = 268.288
26 × 3 × 11 × 131 = 276.672
28 × 11 × 131 = 368.896
210 × 3 × 131 = 402.432
212 × 131 = 536.576
27 × 3 × 11 × 131 = 553.344
29 × 11 × 131 = 737.792
211 × 3 × 131 = 804.864
28 × 3 × 11 × 131 = 1.106.688
210 × 11 × 131 = 1.475.584
212 × 3 × 131 = 1.609.728
29 × 3 × 11 × 131 = 2.213.376
211 × 11 × 131 = 2.951.168
210 × 3 × 11 × 131 = 4.426.752
212 × 11 × 131 = 5.902.336
211 × 3 × 11 × 131 = 8.853.504
212 × 3 × 11 × 131 = 17.707.008

Răspunsul final:
(derulează mai jos)

17.707.008 și 0 au 104 divizori comuni:
1; 2; 3; 4; 6; 8; 11; 12; 16; 22; 24; 32; 33; 44; 48; 64; 66; 88; 96; 128; 131; 132; 176; 192; 256; 262; 264; 352; 384; 393; 512; 524; 528; 704; 768; 786; 1.024; 1.048; 1.056; 1.408; 1.441; 1.536; 1.572; 2.048; 2.096; 2.112; 2.816; 2.882; 3.072; 3.144; 4.096; 4.192; 4.224; 4.323; 5.632; 5.764; 6.144; 6.288; 8.384; 8.448; 8.646; 11.264; 11.528; 12.288; 12.576; 16.768; 16.896; 17.292; 22.528; 23.056; 25.152; 33.536; 33.792; 34.584; 45.056; 46.112; 50.304; 67.072; 67.584; 69.168; 92.224; 100.608; 134.144; 135.168; 138.336; 184.448; 201.216; 268.288; 276.672; 368.896; 402.432; 536.576; 553.344; 737.792; 804.864; 1.106.688; 1.475.584; 1.609.728; 2.213.376; 2.951.168; 4.426.752; 5.902.336; 8.853.504 și 17.707.008
din care 4 factori primi: 2; 3; 11 și 131

O modalitate rapidă de a găsi divizorii unui număr este să avem mai întâi descompunerea în factori primi.


Apoi se înmulțesc factorii primi în toate combinațiile posibile care conduc la rezultate diferite luând în considerare și exponenții acestora, dacă există.


Ultimele 5 seturi de divizori calculați: ai unui număr sau divizorii comuni a două numere

Divizorii comuni ai lui 17.707.008 și 0 = ? 26 mar, 04:21 EET (UTC +2)
Divizorii lui 371.213 = ? 26 mar, 04:21 EET (UTC +2)
Divizorii comuni ai lui 130.679 și 0 = ? 26 mar, 04:21 EET (UTC +2)
Divizorii lui 915.070 = ? 26 mar, 04:21 EET (UTC +2)
Divizorii comuni ai lui 2.082.080.000 și 0 = ? 26 mar, 04:21 EET (UTC +2)
Lista tuturor divizorilor calculați: ai unui număr sau divizorii comuni a două numere

Calculează toți divizorii numerelor date, calculator online

Cum se calculează (cum se găsesc) toți divizorii unui număr:

Descompune numărul în factori primi. Apoi, înmulțește factorii primi în toate combinațiile lor unice, care dau rezultate diferite.

Pentru a calcula divizorii comuni a două numere:

Divizorii comuni a două numere sunt toți divizorii celui mai mare divizor comun, cmmdc.

Calculează cel mai mare divizor comun al celor două numere, cmmdc.

Descompune apoi cmmdc în factori primi. Apoi, înmulțește factorii primi în toate combinațiile lor unice, care dau rezultate diferite.

Divizori, divizori comuni, cel mai mare divizor comun, cmmdc

Câteva articole despre numerele prime

Ce este un număr prim? Definiție, exemple

Ce este un număr compus? Definiție, exemple

Numerele prime până la 1.000

Numerele prime până la 10.000

Ciurul lui Eratostene

Algoritmul lui Euclid

Simplifică fracții la cea mai simplă formă: pași și exemple