26: Calculați toți divizorii numărului (proprii, improprii și factorii primii)

Divizorii numărului 26

26 este un număr compus și poate fi descompus în factori primi. Deci care sunt toți divizorii numărului 26?

Un divizor al numărului 26 este un număr natural B, care înmulțit cu un alt număr natural C, este egal cu numărul dat 26:
26 = B × C. Exemplu: 60 = 2 × 30.

Atât B, cât și C sunt divizori ai lui 26.


Pentru a găsi toți divizorii numărului 26:

1) Descompune numărul în factori primi.

2) Apoi înmulțește acești factori primi în toate combinațiile lor unice, care dau rezultate diferite.1) Descompunerea în factori primi:

Descompunerea în factori primi a numărului 26 = împărțirea numărului 26 în numere prime mai mici. Numărul 26 rezultă din înmulțirea acestor numere prime.


26 = 2 × 13
26 nu este număr prim, ci unul compus.


* Numerele naturale care sunt divizibile doar cu 1 și cu ele însele se numesc numere prime. Exemple: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Un număr prim are exact doi divizori: 1 și numărul în sine.
* Un număr compus este un număr natural care are cel puțin un alt divizor decât 1 și el însuși. Exemple: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14.
2) Cum găsesc toți divizorii numărului?

Înmulțește factorii primi implicați în descompunerea în factori primi a numărului, în toate combinațiile lor unice, care dau rezultate diferite.


26 = 2 × 13


De asemenea, adăugă 1 la lista de divizori. Orice număr e divizibil cu 1.


Toți divizorii sunt enumerați mai jos - în ordine crescătoare

Lista de divizori:

nici prim, nici compus = 1
factor prim = 2
factor prim = 13
2 × 13 = 26

Răspunsul final:
(derulează mai jos)

26 are 4 divizori:
1; 2; 13 și 26
din care 2 factori primi: 2 și 13
26 și 1 se numesc divizori improprii, ceilalți sunt divizori proprii.

O modalitate rapidă de a găsi divizorii unui număr este să-l descompuneți în factori primi.


Apoi înmulțiți factorii primi și exponenții lor, dacă există, în toate combinațiile lor diferite.


Ultimele 5 seturi de divizori calculați: ai unui număr sau divizorii comuni a două numere

Divizorii lui 26 = ? 26 mar, 02:49 EET (UTC +2)
Divizorii lui 34.609.536 = ? 26 mar, 02:49 EET (UTC +2)
Divizorii comuni ai lui 372.725.760 și 0 = ? 26 mar, 02:49 EET (UTC +2)
Divizorii comuni ai lui 143.066.560 și 0 = ? 26 mar, 02:49 EET (UTC +2)
Divizorii comuni ai lui 0 și 1.672 = ? 26 mar, 02:49 EET (UTC +2)
Lista tuturor divizorilor calculați: ai unui număr sau divizorii comuni a două numere

Calculează toți divizorii numerelor date, calculator online

Cum se calculează (cum se găsesc) toți divizorii unui număr:

Descompune numărul în factori primi. Apoi, înmulțește factorii primi în toate combinațiile lor unice, care dau rezultate diferite.

Pentru a calcula divizorii comuni a două numere:

Divizorii comuni a două numere sunt toți divizorii celui mai mare divizor comun, cmmdc.

Calculează cel mai mare divizor comun al celor două numere, cmmdc.

Descompune apoi cmmdc în factori primi. Apoi, înmulțește factorii primi în toate combinațiile lor unice, care dau rezultate diferite.

Divizori, divizori comuni, cel mai mare divizor comun, cmmdc

Câteva articole despre numerele prime

Ce este un număr prim? Definiție, exemple

Ce este un număr compus? Definiție, exemple

Numerele prime până la 1.000

Numerele prime până la 10.000

Ciurul lui Eratostene

Algoritmul lui Euclid

Simplifică fracții la cea mai simplă formă: pași și exemple