Calculați (găsiți) toți divizorii numărului 324.675 (divizori proprii, improprii și factorii primii). Calculator online

Toți divizorii numărului 324.675

1. Efectuează descompunerea numărului 324.675 în factori primi:

Descompunerea în factori primi a unui număr: găsirea numerelor prime care se înmulțesc pentru a obține acel număr.


324.675 = 33 × 52 × 13 × 37
324.675 nu este număr prim, ci unul compus.


* Numerele naturale care sunt divizibile doar cu 1 și cu ele însele se numesc numere prime. Un număr prim are exact doi divizori: 1 și numărul în sine.
* Un număr compus este un număr natural care are cel puțin un alt divizor decât 1 și el însuși.


2. Înmulțește factorii primi ai numărului 324.675

Înmulțește factorii primi implicați în descompunerea în factori primi a numărului, în toate combinațiile lor unice, care dau rezultate diferite.


Ia în considerare și exponenții acestor factori primi.

De asemenea, adăugă 1 la lista de divizori. Orice număr e divizibil cu 1.


Toți divizorii sunt enumerați mai jos - în ordine crescătoare

Lista de divizori:

nici prim, nici compus = 1
factor prim = 3
factor prim = 5
32 = 9
factor prim = 13
3 × 5 = 15
52 = 25
33 = 27
factor prim = 37
3 × 13 = 39
32 × 5 = 45
5 × 13 = 65
3 × 52 = 75
3 × 37 = 111
32 × 13 = 117
33 × 5 = 135
5 × 37 = 185
3 × 5 × 13 = 195
32 × 52 = 225
52 × 13 = 325
32 × 37 = 333
33 × 13 = 351
13 × 37 = 481
3 × 5 × 37 = 555
Această listă continuă mai jos...

... Această listă continuă de mai sus
32 × 5 × 13 = 585
33 × 52 = 675
52 × 37 = 925
3 × 52 × 13 = 975
33 × 37 = 999
3 × 13 × 37 = 1.443
32 × 5 × 37 = 1.665
33 × 5 × 13 = 1.755
5 × 13 × 37 = 2.405
3 × 52 × 37 = 2.775
32 × 52 × 13 = 2.925
32 × 13 × 37 = 4.329
33 × 5 × 37 = 4.995
3 × 5 × 13 × 37 = 7.215
32 × 52 × 37 = 8.325
33 × 52 × 13 = 8.775
52 × 13 × 37 = 12.025
33 × 13 × 37 = 12.987
32 × 5 × 13 × 37 = 21.645
33 × 52 × 37 = 24.975
3 × 52 × 13 × 37 = 36.075
33 × 5 × 13 × 37 = 64.935
32 × 52 × 13 × 37 = 108.225
33 × 52 × 13 × 37 = 324.675

Răspunsul final:
(derulează mai jos)

324.675 are 48 divizori:
1; 3; 5; 9; 13; 15; 25; 27; 37; 39; 45; 65; 75; 111; 117; 135; 185; 195; 225; 325; 333; 351; 481; 555; 585; 675; 925; 975; 999; 1.443; 1.665; 1.755; 2.405; 2.775; 2.925; 4.329; 4.995; 7.215; 8.325; 8.775; 12.025; 12.987; 21.645; 24.975; 36.075; 64.935; 108.225 și 324.675
din care 4 factori primi: 3; 5; 13 și 37
324.675 și 1 se numesc divizori improprii, ceilalți sunt divizori proprii.

O modalitate rapidă de a găsi divizorii unui număr este să-l descompuneți în factori primi.


Apoi înmulțiți factorii primi și exponenții lor, dacă există, în toate combinațiile lor diferite.


Divizori, divizori comuni, cel mai mare divizor comun, cmmdc

 • Dacă numărul "t" este un divizor al numărului "a" atunci în descompunerea în factori primi ai lui "t" vom întâlni doar factori primi care, de asemenea apar în descompunerea în factori primi a lui "a".
 • Dacă sunt implicați și exponenți, valoarea maximă a unui exponent pentru orice bază a unei puteri care se găsește în descompunerea în factori primi ai lui "t" este cel mult egală cu exponentul aceleiași baze care este implicată și în descompunerea în factori primi ai lui "a".
 • Notă: 23 = 2 × 2 × 2 = 8. Spunem că 2 a fost ridicat la puterea a 3-a, sau, mai scurt, spunem: 2 la puterea a 3-a, sau, și mai scurt, 2 la a 3-a. În acest exemplu, 3 este exponentul și 2 este baza. Exponentul indică de câte ori se înmulțește baza cu ea însăși. 23 este puterea și 8 este valoarea puterii.
 • De exemplu, 12 este un divizor al lui 120 - restul este zero la împărțirea lui 120 la 12.
 • Să ne uităm la descompunerea în factori primi a ambelor numere și să observăm bazele și exponenții care apar în descompunerea în factori primi a ambelor numere:
 • 12 = 2 × 2 × 3 = 22 × 3
 • 120 = 2 × 2 × 2 × 3 × 5 = 23 × 3 × 5
 • 120 conține toți factorii primi ai lui 12, iar toți exponenții bazelor sale sunt mai mari decât cei ai lui 12.
 • Dacă "t" este un divizor comun al lui "a" și "b", atunci descompunerea lui "t" conține doar factorii primi comuni implicați în descompunerea în factori primi atât a lui "a" cât și a lui "b".
 • Dacă sunt implicați exponenți, valoarea maximă a unui exponent pentru orice bază a unei puteri care se găsește în descompunerea în factori primi a lui "t" este cel mult egală cu minimul exponenților pentru aceeași bază care este implicată în descompunerea în factori primi a lui "a" și "b".
 • De exemplu, 12 e divizor comun al numerelor 48 și 360.
 • Restul e zero atunci când împărțim atât 48 cât și 360 ​​la 12.
 • Iată mai jos descompunerea în factori primi a celor trei numere, 12, 48 și 360:
 • 12 = 22 × 3
 • 48 = 24 × 3
 • 360 = 23 × 32 × 5
 • 48 și 360 au mai mulți divizori: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Dintre aceștia, 24 este cel mai mare divizor comun, cmmdc, al numerelor 48 și 360.
 • Cel mai mare divizor comun, cmmdc, a două numere, "a" și "b", este produsul tuturor factorilor primi comuni implicați în descompunerea lui "a" și "b", luați la puterile cele mai mici (cei mai mici exponenți).
 • Pe baza acestei reguli se calculează cel mai mare divizor comun, cmmdc, al mai multor numere, așa cum se poate vedea în exemplul de mai jos...
 • cmmdc (1.260; 3.024; 5.544) = ?
 • 1.260 = 22 × 32
 • 3.024 = 24 × 32 × 7
 • 5.544 = 23 × 32 × 7 × 11
 • Factorii primi comuni sunt:
 • 2 - cel mai mic exponent al său este: min.(2; 3; 4) = 2
 • 3 - cel mai mic exponent al său este: min.(2; 2; 2) = 2
 • cmmdc (1.260; 3.024; 5.544) = 22 × 32 = 252
 • Numere coprime:
 • Dacă două numere "a" și "b" nu au alți divizori comuni decât 1, cmmdc (a; b) = 1, atunci numerele "a" și "b" se numesc prime între ele, sau relativ prime, sau mai scurt, coprime.
 • Divizori ai cmmdc
 • Dacă "a" și "b" nu sunt coprime, atunci fiecare divizor comun al lui "a" și "b" este, de asemenea, un divizor al celui mai mare divizor comun al lui "a" și "b".