417.828.125 și 0: Calculați toți divizorii comuni ai celor două numere (și factorii primi)

Divizorii comuni ai numerelor 417.828.125 și 0

Divizorii comuni ai numerelor 417.828.125 și 0 sunt toți divizorii celui mai mare divizor comun al lor.

De reținut

Un divizor al unui număr natural A este un număr natural B care, înmulțit cu un alt număr natural C, este egal cu numărul dat A. Atât B, cât și C sunt divizori ai lui A și A se împarte la ambii fără rest.Calculează cel mai mare divizor comun, cmmdc:

cmmdc (0; n1) = n1, unde n1 este un număr natural.


cmmdc (417.828.125; 0) = 417.828.125


Zero este divizibil cu orice număr diferit de zero (nu există rest când zero se împarte la aceste numere)
Descompunerea în factori primi a celui mai mare divizor comun:

Descompunerea în factori primi a unui număr: găsirea numerelor prime care se înmulțesc pentru a obține acel număr.


417.828.125 = 56 × 112 × 13 × 17
417.828.125 nu este număr prim, ci compus.


* Numerele naturale care sunt divizibile doar cu 1 și cu ele însele se numesc numere prime. Un număr prim are exact doi divizori: 1 și el însuși.
* Un număr compus este un număr natural care are cel puțin un alt divizor decât 1 și el însuși.
Găsește toți divizorii celui mai mare divizor comun, cmmdc

417.828.125 = 56 × 112 × 13 × 17


Înmulțește factorii primi implicați în descompunerea în factori primi a cmmdc, în toate combinațiile lor unice, care dau rezultate diferite.


De asemenea, ia în considerare exponenții factorilor primi (exemplu: 32 = 3 × 3 = 9).


De asemenea, adăugă 1 la lista de divizori. Toate numerele sunt divizibile cu 1.


Toți divizorii sunt enumerați mai jos - în ordine crescătoare.Lista de divizori:

nici prim, nici compus = 1
factor prim = 5
factor prim = 11
factor prim = 13
factor prim = 17
52 = 25
5 × 11 = 55
5 × 13 = 65
5 × 17 = 85
112 = 121
53 = 125
11 × 13 = 143
11 × 17 = 187
13 × 17 = 221
52 × 11 = 275
52 × 13 = 325
52 × 17 = 425
5 × 112 = 605
54 = 625
5 × 11 × 13 = 715
5 × 11 × 17 = 935
5 × 13 × 17 = 1.105
53 × 11 = 1.375
112 × 13 = 1.573
53 × 13 = 1.625
112 × 17 = 2.057
53 × 17 = 2.125
11 × 13 × 17 = 2.431
52 × 112 = 3.025
55 = 3.125
52 × 11 × 13 = 3.575
52 × 11 × 17 = 4.675
52 × 13 × 17 = 5.525
54 × 11 = 6.875
5 × 112 × 13 = 7.865
54 × 13 = 8.125
5 × 112 × 17 = 10.285
54 × 17 = 10.625
5 × 11 × 13 × 17 = 12.155
53 × 112 = 15.125
56 = 15.625
53 × 11 × 13 = 17.875
Această listă continuă mai jos...

... Această listă continuă de mai sus
53 × 11 × 17 = 23.375
112 × 13 × 17 = 26.741
53 × 13 × 17 = 27.625
55 × 11 = 34.375
52 × 112 × 13 = 39.325
55 × 13 = 40.625
52 × 112 × 17 = 51.425
55 × 17 = 53.125
52 × 11 × 13 × 17 = 60.775
54 × 112 = 75.625
54 × 11 × 13 = 89.375
54 × 11 × 17 = 116.875
5 × 112 × 13 × 17 = 133.705
54 × 13 × 17 = 138.125
56 × 11 = 171.875
53 × 112 × 13 = 196.625
56 × 13 = 203.125
53 × 112 × 17 = 257.125
56 × 17 = 265.625
53 × 11 × 13 × 17 = 303.875
55 × 112 = 378.125
55 × 11 × 13 = 446.875
55 × 11 × 17 = 584.375
52 × 112 × 13 × 17 = 668.525
55 × 13 × 17 = 690.625
54 × 112 × 13 = 983.125
54 × 112 × 17 = 1.285.625
54 × 11 × 13 × 17 = 1.519.375
56 × 112 = 1.890.625
56 × 11 × 13 = 2.234.375
56 × 11 × 17 = 2.921.875
53 × 112 × 13 × 17 = 3.342.625
56 × 13 × 17 = 3.453.125
55 × 112 × 13 = 4.915.625
55 × 112 × 17 = 6.428.125
55 × 11 × 13 × 17 = 7.596.875
54 × 112 × 13 × 17 = 16.713.125
56 × 112 × 13 = 24.578.125
56 × 112 × 17 = 32.140.625
56 × 11 × 13 × 17 = 37.984.375
55 × 112 × 13 × 17 = 83.565.625
56 × 112 × 13 × 17 = 417.828.125

Răspunsul final:
(derulează mai jos)

417.828.125 și 0 au 84 divizori comuni:
1; 5; 11; 13; 17; 25; 55; 65; 85; 121; 125; 143; 187; 221; 275; 325; 425; 605; 625; 715; 935; 1.105; 1.375; 1.573; 1.625; 2.057; 2.125; 2.431; 3.025; 3.125; 3.575; 4.675; 5.525; 6.875; 7.865; 8.125; 10.285; 10.625; 12.155; 15.125; 15.625; 17.875; 23.375; 26.741; 27.625; 34.375; 39.325; 40.625; 51.425; 53.125; 60.775; 75.625; 89.375; 116.875; 133.705; 138.125; 171.875; 196.625; 203.125; 257.125; 265.625; 303.875; 378.125; 446.875; 584.375; 668.525; 690.625; 983.125; 1.285.625; 1.519.375; 1.890.625; 2.234.375; 2.921.875; 3.342.625; 3.453.125; 4.915.625; 6.428.125; 7.596.875; 16.713.125; 24.578.125; 32.140.625; 37.984.375; 83.565.625 și 417.828.125
din care 4 factori primi: 5; 11; 13 și 17

O modalitate rapidă de a găsi divizorii unui număr este să avem mai întâi descompunerea în factori primi.


Apoi se înmulțesc factorii primi în toate combinațiile posibile care conduc la rezultate diferite luând în considerare și exponenții acestora, dacă există.


Ultimele 5 seturi de divizori calculați: ai unui număr sau divizorii comuni a două numere

Divizorii comuni ai lui 417.828.125 și 0 = ? 27 nov, 13:04 EET (UTC +2)
Divizorii comuni ai lui 4.849.680 și 0 = ? 27 nov, 13:04 EET (UTC +2)
Divizorii lui 10.030.384 = ? 27 nov, 13:04 EET (UTC +2)
Divizorii lui 730.872.035 = ? 27 nov, 13:04 EET (UTC +2)
Divizorii comuni ai lui 14.389.036.740 și 0 = ? 27 nov, 13:04 EET (UTC +2)
Lista tuturor divizorilor calculați: ai unui număr sau divizorii comuni a două numere

Calculează toți divizorii numerelor date, calculator online

Cum se calculează (cum se găsesc) toți divizorii unui număr:

Descompune numărul în factori primi. Apoi, înmulțește factorii primi în toate combinațiile lor unice, care dau rezultate diferite.

Pentru a calcula divizorii comuni a două numere:

Divizorii comuni a două numere sunt toți divizorii celui mai mare divizor comun, cmmdc.

Calculează cel mai mare divizor comun al celor două numere, cmmdc.

Descompune apoi cmmdc în factori primi. Apoi, înmulțește factorii primi în toate combinațiile lor unice, care dau rezultate diferite.

Divizori, divizori comuni, cel mai mare divizor comun, cmmdc

Câteva articole despre numerele prime

Ce este un număr prim? Definiție, exemple

Ce este un număr compus? Definiție, exemple

Numerele prime până la 1.000

Numerele prime până la 10.000

Ciurul lui Eratostene

Algoritmul lui Euclid

Simplifică fracții la cea mai simplă formă: pași și exemple