7.911.972 și 19.779.930: Calculați toți divizorii comuni ai celor două numere (și factorii primi)

Divizorii comuni ai numerelor 7.911.972 și 19.779.930

Divizorii comuni ai numerelor 7.911.972 și 19.779.930 sunt toți divizorii celui mai mare divizor comun al lor.

De reținut:

Un divizor al unui număr natural A este un număr natural B care, înmulțit cu un alt număr natural C, este egal cu numărul dat A:
A = B × C. Exemplu: 60 = 2 × 30.

Atât B, cât și C sunt divizori ai lui A și A se împarte la ambii fără rest.Calculează cel mai mare divizor comun. Urmează cei doi pași de mai jos.

Descompunerea numerelor în factori primi:

Descompunerea în factori primi a unui număr: găsirea numerelor prime care se înmulțesc pentru a obține acel număr.


7.911.972 = 22 × 33 × 73.259
7.911.972 nu este număr prim, ci compus.


19.779.930 = 2 × 33 × 5 × 73.259
19.779.930 nu este număr prim, ci compus.


* Numerele naturale care sunt divizibile doar cu 1 și cu ele însele se numesc numere prime. Un număr prim are exact doi divizori: 1 și el însuși.
* Un număr compus este un număr natural care are cel puțin un alt divizor decât 1 și el însuși.
Calculează cel mai mare divizor comun, cmmdc:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici (cu cei mai mici exponenți).


cmmdc (7.911.972; 19.779.930) = 2 × 33 × 73.259 = 3.955.986
Găsește toți divizorii celui mai mare divizor comun, cmmdc

Înmulțește factorii primi implicați în descompunerea în factori primi a cmmdc, în toate combinațiile lor unice, care dau rezultate diferite.


cmmdc = 3.955.986 = 2 × 33 × 73.259


De asemenea, ia în considerare exponenții factorilor primi (exemplu: 32 = 3 × 3 = 9).


De asemenea, adăugă 1 la lista de divizori. Toate numerele sunt divizibile cu 1.Toți divizorii sunt enumerați mai jos - în ordine crescătoare

Lista de divizori:

nici prim, nici compus = 1
factor prim = 2
factor prim = 3
2 × 3 = 6
32 = 9
2 × 32 = 18
33 = 27
2 × 33 = 54
factor prim = 73.259
2 × 73.259 = 146.518
3 × 73.259 = 219.777
2 × 3 × 73.259 = 439.554
32 × 73.259 = 659.331
2 × 32 × 73.259 = 1.318.662
33 × 73.259 = 1.977.993
2 × 33 × 73.259 = 3.955.986

Răspunsul final:
(derulează mai jos)

7.911.972 și 19.779.930 au 16 divizori comuni:
1; 2; 3; 6; 9; 18; 27; 54; 73.259; 146.518; 219.777; 439.554; 659.331; 1.318.662; 1.977.993 și 3.955.986
din care 3 factori primi: 2; 3 și 73.259

O modalitate rapidă de a găsi divizorii unui număr este să avem mai întâi descompunerea în factori primi.


Apoi se înmulțesc factorii primi în toate combinațiile posibile care conduc la rezultate diferite luând în considerare și exponenții acestora, dacă există.


Ultimele 5 seturi de divizori calculați: ai unui număr sau divizorii comuni a două numere

Divizorii comuni ai lui 7.911.972 și 19.779.930 = ? 26 mar, 04:37 EET (UTC +2)
Divizorii lui 13.325.730 = ? 26 mar, 04:37 EET (UTC +2)
Divizorii lui 3.757.712 = ? 26 mar, 04:37 EET (UTC +2)
Divizorii comuni ai lui 7.440.000 și 0 = ? 26 mar, 04:37 EET (UTC +2)
Divizorii comuni ai lui 13.335.842 și 0 = ? 26 mar, 04:37 EET (UTC +2)
Lista tuturor divizorilor calculați: ai unui număr sau divizorii comuni a două numere

Calculează toți divizorii numerelor date, calculator online

Cum se calculează (cum se găsesc) toți divizorii unui număr:

Descompune numărul în factori primi. Apoi, înmulțește factorii primi în toate combinațiile lor unice, care dau rezultate diferite.

Pentru a calcula divizorii comuni a două numere:

Divizorii comuni a două numere sunt toți divizorii celui mai mare divizor comun, cmmdc.

Calculează cel mai mare divizor comun al celor două numere, cmmdc.

Descompune apoi cmmdc în factori primi. Apoi, înmulțește factorii primi în toate combinațiile lor unice, care dau rezultate diferite.

Divizori, divizori comuni, cel mai mare divizor comun, cmmdc

Câteva articole despre numerele prime

Ce este un număr prim? Definiție, exemple

Ce este un număr compus? Definiție, exemple

Numerele prime până la 1.000

Numerele prime până la 10.000

Ciurul lui Eratostene

Algoritmul lui Euclid

Simplifică fracții la cea mai simplă formă: pași și exemple