Cum se simplifică fracția matematică ordinară 663/2.142? Rezultat scris ca: fracție subunitară, număr zecimal și procentaj

Cât e fracția 663/2.142 scrisă ca fracție echivalentă simplificată, ca număr zecimal și ca valoare procentuală?

Calcule detaliate mai jos:

Introducere. Fracții

O fracție constă din două numere și linia fracției: 663/2.142


Numărul de deasupra liniei este număratorul: 663


Numărul de sub linie este numitorul: 2.142


Linia fracției înseamnă că cele două numere se împart între ele:
663/2.142 = 663 : 2.142


Împarte numărătorul la numitor pentru a obține valoarea fracției:
Valoare = 663 : 2.142


Introducere. Procent

'Procent (%)' înseamnă 'dintr-o sută':


p% = p 'dintr-o sută',


p% = p/100 = p : 100


Notă:

Fracția 100/100 = 100 : 100 = 100% = 1


Înmulțește un număr cu fracția 100/100,
... și valoarea sa nu se schimbă.



Pentru a simplifica o fracție, împarte atât numărătorul cât și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC.

Descompunerea numerelor întregi în factori primi:

Descompunerea în factori primi a unui număr înseamnă găsirea numerelor prime care înmulțite dau ca rezultat acel număr.


663 = 3 × 13 × 17;
663 nu e prim, e număr compus;


2.142 = 2 × 32 × 7 × 17;
2.142 nu e prim, e număr compus;


* Numerele pozitive întregi care nu se divid decât cu ele însele și cu 1, se numesc numere prime. Un număr prim are doar doi divizori: 1 și el însuși.
* Un număr compus e un întreg pozitiv care are cel puțin un divizor diferit de 1 și de numărul însuși.


Calculează cel mai mare divizor comun, cmmdc:

Se înmulțesc toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (663; 2.142) = 3 × 17 = 51



Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor.

663/2.142 =


(3 × 13 × 17)/(2 × 32 × 7 × 17) =


((3 × 13 × 17) : (3 × 17)) / ((2 × 32 × 7 × 17) : (3 × 17)) =


13/(2 × 3 × 7) =


13/42


Fracția este acum simplificată la forma sa ireductibilă, cea mai simplă.

13/42 e fracție subunitară.

Fracție subunitară: numărător mai mic decât numitorul.


Rescriem rezultatul, continuarea mai jos...

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

13/42 =


13 : 42 ≈


0,309523809524


0,31


Ca procentaj:

0,309523809524 =


0,309523809524 × 100/100 =


30,952380952381/100 =


30,952380952381% ≈


30,95%


Cu alte cuvinte:

1) Calculează valoarea fracției.


2) Înmulțește acest număr cu 100.


3) Adaugă semnul pentru procent %.



Răspuns final
continuarea mai jos...

Răspuns final:
:: scris în trei feluri ::

Ca fracție subunitară
(numărător mai mic decât numitorul):
663/2.142 = 13/42

Ca număr zecimal:
663/2.1420,3095238095240,31

Ca procentaj:
663/2.14230,95%

Mai multe operații de acest fel:

Calculator online: simplificare fracții

Ultimele fracții simplificate la forma ireductibilă, cea mai simplă

663/2.142 = (663 : 51)/(2.142 : 51) = 13/42 24 oct, 07:00 EET (UTC +2)
575/100 = (575 : 25)/(100 : 25) = 23/4;
23 > 4 => fracție improprie

Rescriem:
23 : 4 = 5 şi rest = 3 =>
23/4 = (5 × 4 + 3)/4 = 5 + 3/4 =
= 5 3/4, fracție mixtă
24 oct, 07:00 EET (UTC +2)
20/1.556 = (20 : 4)/(1.556 : 4) = 5/389 24 oct, 07:00 EET (UTC +2)
153/20 deja simplificată
153 > 20 => fracție improprie

Rescriem:
153 : 20 = 7 şi rest = 13 =>
153/20 = (7 × 20 + 13)/20 = 7 + 13/20 =
= 7 13/20, fracție mixtă
24 oct, 07:00 EET (UTC +2)
94.406/56 = (94.406 : 2)/(56 : 2) = 47.203/28;
47.203 > 28 => fracție improprie

Rescriem:
47.203 : 28 = 1.685 şi rest = 23 =>
47.203/28 = (1.685 × 28 + 23)/28 = 1.685 + 23/28 =
= 1.685 23/28, fracție mixtă
24 oct, 07:00 EET (UTC +2)
496/2.420 = (496 : 4)/(2.420 : 4) = 124/605 24 oct, 07:00 EET (UTC +2)
315/225 = (315 : 45)/(225 : 45) = 7/5;
7 > 5 => fracție improprie

Rescriem:
7 : 5 = 1 şi rest = 2 =>
7/5 = (1 × 5 + 2)/5 = 1 + 2/5 =
= 1 2/5, fracție mixtă
24 oct, 07:00 EET (UTC +2)
100.000.000/2.805 = (100.000.000 : 5)/(2.805 : 5) = 20.000.000/561;
20.000.000 > 561 => fracție improprie

Rescriem:
20.000.000 : 561 = 35.650 şi rest = 350 =>
20.000.000/561 = (35.650 × 561 + 350)/561 = 35.650 + 350/561 =
= 35.650 350/561, fracție mixtă
24 oct, 07:00 EET (UTC +2)
1.320/495 = (1.320 : 165)/(495 : 165) = 8/3;
8 > 3 => fracție improprie

Rescriem:
8 : 3 = 2 şi rest = 2 =>
8/3 = (2 × 3 + 2)/3 = 2 + 2/3 =
= 2 2/3, fracție mixtă
24 oct, 07:00 EET (UTC +2)
5.616/6.760 = (5.616 : 104)/(6.760 : 104) = 54/65 24 oct, 07:00 EET (UTC +2)
45.684.198/1.238 = (45.684.198 : 2)/(1.238 : 2) = 22.842.099/619;
22.842.099 > 619 => fracție improprie

Rescriem:
22.842.099 : 619 = 36.901 şi rest = 380 =>
22.842.099/619 = (36.901 × 619 + 380)/619 = 36.901 + 380/619 =
= 36.901 380/619, fracție mixtă
24 oct, 07:00 EET (UTC +2)
2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9 24 oct, 07:00 EET (UTC +2)
24/667 deja simplificată 24 oct, 07:00 EET (UTC +2)
fracții simplificate, vezi mai mult...

Teorie: simplificarea fracțiilor, cum se simplifică fracțiile ordinare?

Pași de urmat pentru simplificarea unei fracții ordinare:

  • 1) Se descompune atât numărătorul cât și numitorul fracției în factori primi.
  • 2) Se calculează cel mai mare divizor comun CMMDC al numărătorului și numitorului fracției.
  • 3) Se împarte atât numărătorul cât și numitorul fracției la CMMDC, cel mai mare divizor comun găsit mai sus.
  • În concluzie, fracția astfel obținută se numește: fracție simplificată ireductibilă.
  • Fracție ireductibilă înseamnă că aceasta nu poate fi simplificată mai mult de atât.

Citește articolul complet >> Simplificarea fracțiilor, cum se simplifică fracțiile ordinare: pași de urmat și exemple


De ce se simplifică fracțiile?

  • Operațiile cu fracții presupun de multe ori aducerea la un numitor comun, pentru a putea efectua operații cu ele, de exemplu, de adunare, de scădere, de comparare.
  • Uneori, atât numărătorii cât și numitorii fracțiilor cu care operăm sunt numere mari și presupun calcule greoaie, pe măsură.
  • Prin simplificarea unei fracții, atât numărătorul cât și numitorul pot fi reduși la numere mai mici, cu care este mai ușor de lucrat, reducând astfel efortul de calcul rezultat în urma operațiilor cu fracții.

Ce este un număr prim?

Ce este un număr compus?

Numerele prime până la 1.000

Numerele prime până la 10.000

Ciurul lui Eratostene

Algoritmul lui Euclid

Simplificarea fracțiilor, cum se simplifică fracțiile ordinare: pași de urmat și exemple