Cum se simplifică fracția 87/70 la forma sa echivalentă cea mai simplă, ireductibilă - cea care are cel mai mic numărător și numitor posibil (numere coprime, prime între ele)? Scriem rezultatul ca fracție supraunitară (improprie), ca fracție mixtă (număr mixt), ca număr zecimal și ca procentaj

Simplifică fracția: 87/70

Pentru a simplifica o fracție la forma sa echivalentă cea mai simplă, ireductibilă, împarte numărătorul și numitorul fracției la cel mai mare divizor comun, cmmdc, al lor

Pentru a calcula cel mai mare divizor comun, cmmdc, efectuăm descompunerea în factori primi a celor două numere.


Descompunerea în factori primi a celor două numere:

Descompunerea în factori primi a unui număr: găsirea numerelor prime care se înmulțesc pentru a obține acel număr.


87 = 3 × 29
87 nu este număr prim, ci compus.

70 = 2 × 5 × 7
70 nu este număr prim, ci compus.


* Numerele naturale care sunt divizibile doar cu 1 și cu ele însele se numesc numere prime. Un număr prim are exact doi divizori: 1 și el însuși.

* Un număr compus este un număr natural care are cel puțin un alt divizor decât 1 și el însuși.Calculează cel mai mare divizor comun, cmmdc:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la cele mai mici puteri (cu cei mai mici exponenți).


Dar cele două numere nu au factori primi comuni:

cmmdc (87; 70) = 1
Numere coprime (prime între ele, relativ prime)Fracția nu poate fi simplificată

Numătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (relativ prime, prime între ele).


Singurul divizor comun al celor două numere este 1.


87/70 este o fracție supraunitară (improprie).

O fracție supraunitară (improprie): numărătorul este mai mare decât numitorul.


Rescrie fracția:

Ca fracție mixtă (număr mixt):

Fracție mixtă (număr mixt): un întreg și o fracție subunitară (proprie) care au același semn.


Fracția inițială supraunitară (improprie) se obține prin adunarea numărului întreg și a fracției subunitare (proprii).


O fracție subunitară: numărătorul este mai mic decat numitorul.


87 : 70 = 1 și Restul = 17 ⇒


87 = 1 × 70 + 17 ⇒


87/70 =


(1 × 70 + 17) / 70 =


(1 × 70) / 70 + 17 / 70 =


1 + 17/70 =


17/70


Ca număr zecimal:

Împarte numărătorul fracției la numitorul ei.

17/70 =


1 + 17/70 =


1 + 17 : 70 ≈


1,242857142857


1,24


Ca procentaj:

Înmulțește valoarea fracției cu fracția 100/100


100/100 = 100 : 100 = 100% = 1

Înmulțește un număr cu fracția 100/100,
... și valoarea lui nu se modifică.


1,242857142857 =


1,242857142857 × 100/100 =


124,285714285714/100 =


124,285714285714% ≈


124,29%


Răspuns final:
:: Scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară (improprie):
87/70 = 87/70

Ca fracție mixtă (număr mixt):
87/70 = 17/70

Ca număr zecimal:
87/701,2428571428571,24

Ca procentaj:
87/70124,29%

Calculator online: simplifică fracții la forma echivalentă cea mai simplă

Pentru a simplifica fracții la cea mai simplă formă echivalentă, ireductibilă (cea cu cel mai mic numărător și numitor posibil, numere prime între ele):

Împărțiți numărătorul și numitorul fracției la cel mai mare divizor comun, cmmdc, al lor.

Rezultat e scris apoi ca fracție subunitară (proprie), ca fracție supraunitară (improprie) și fracție mixtă (număr mixt), sau fracție echiunitară, ca număr zecimal sau întreg și ca procentaj.

Cele mai recente 10 fracții care au fost simplificate la cea mai simplă formă, cel mai mic numărător și numitor posibil

Simplifică fracția 87 / 70 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă - cu cel mai mic numărător și numitor posibil 23 feb, 04:59 EET (UTC +2)
Simplifică fracția 734 / 100 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă - cu cel mai mic numărător și numitor posibil 23 feb, 04:59 EET (UTC +2)
Simplifică fracția 3.652 / 50 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă - cu cel mai mic numărător și numitor posibil 23 feb, 04:59 EET (UTC +2)
Simplifică fracția 15 / 320 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă - cu cel mai mic numărător și numitor posibil 23 feb, 04:59 EET (UTC +2)
Simplifică fracția 1 / 25.509 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă - cu cel mai mic numărător și numitor posibil 23 feb, 04:59 EET (UTC +2)
Simplifică fracția 34 / 2.105.036 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă - cu cel mai mic numărător și numitor posibil 23 feb, 04:59 EET (UTC +2)
Simplifică fracția 6.162 / 236 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă - cu cel mai mic numărător și numitor posibil 23 feb, 04:59 EET (UTC +2)
Simplifică fracția 7.533 / 9.965 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă - cu cel mai mic numărător și numitor posibil 23 feb, 04:59 EET (UTC +2)
Simplifică fracția 43 / 50.000.010 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă - cu cel mai mic numărător și numitor posibil 23 feb, 04:59 EET (UTC +2)
Simplifică fracția 43 / 123 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă - cu cel mai mic numărător și numitor posibil 23 feb, 04:59 EET (UTC +2)
Lista tuturor fracțiilor care au fost simplificate la cea mai simplă formă, cel mai mic numărător și numitor posibil

Simplificarea fracțiilor la cea mai simplă formă echivalentă, ireductibilă

Pași pentru a simplifica o fracție la cea mai simplă formă, cea care are cel mai mic numărător și numitor posibil:

 • 1) Efectuează descompunerea în factori primi atât a numărătorului, cât și a numitorului fracției.
 • 2) Calculează cel mai mare divizor comun, cmmdc, al numărătorului și numitorului fracției.
 • 3) Împarte atât numărătorul, cât și numitorul fracției la cel mai mare divizor comun al acestora, cmmdc.
 • Fracția astfel obținută se numește fracție simplificată sau o fracție simplificată la cea mai simplă formă echivalentă.
 • O fracție simplificată la cea mai simplă formă echivalentă are cel mai mic numărător și numitor posibili, care sunt numere prime între ele (coprime), ea nu mai poate fi simplificată și se numește fracție ireductibilă.

Exemplu: simplifică fracția 315/1.155 la forma cea mai simplă, ireductibilă.

 • 1) Efectuează descompunerea în factori primi atât a numărătorului, cât și a numitorului fracției.

 • Numărătorul fracției este 315, descompunerea sa în factori primi este:
  315 = 3 × 3 × 5 × 7 = 32 × 5 × 7
 • Numitorul fracției este 1.155, descompunerea sa în factori primi este:
  1.155 = 3 × 5 × 7 × 11.
 • 2) Calculează cel mai mare divizor comun, cmmdc, al numărătorului și numitorului fracției.

 • Cel mai mare divisor comun, cmmdc (315; 1.155), se calculează înmulțind toți factorii primi comuni ai numărătorului și numitorului, la puterile lor cele mai mici (având exponenții cei mai mici):
 • cmmdc (315; 1.155) = (32 × 5 × 7; 3 × 5 × 7 × 11) = 3 × 5 × 7 = 105
 • 3) Împarte atât numărătorul, cât și numitorul fracției la cel mai mare divizor comun al acestora, cmmdc.

 • Număratorul și numitorul fracției sunt împărțite la cel mai mare divizor comun al lor, cmmdc:
 • 315 /1.155 =
  (32 × 5 × 7)/(3 × 5 × 7 × 11) =
  ((32 × 5 × 7) : (3 × 5 × 7)) / ((3 × 5 × 7 × 11) : (3 × 5 × 7)) =
  3/11
 • Fracția astfel obținută se numește fracție simplificată la cea mai simplă formă echivalentă, ireductibilă.

De ce simplificăm fracțiile la forma ireductibilă?

 • Când avem de efectuat operații cu fracții, ni se cere adesea să le aducem la același numitor, de exemplu atunci când adunăm, scădem sau comparăm fracții.
 • Uneori, atât numărătorii, cât și numitorii acelor fracții sunt numere mari și poate fi dificil să faci calcule cu astfel de numere.
 • Prin simplificarea unei fracții, atât numărătorul cât și numitorul unei fracții sunt reduse la valori mai mici, cu care este mult mai ușor de lucrat, reducând astfel efortul total.

Citește întregul articol ⇒ Simplifică fracții la cea mai simplă formă, ireductibilă: pași și exemple