Verifică dacă un număr este prim sau nu. Descompunerea în factori primi a numerelor compuse. Rezultatul scris ca produs de numere prime (cu exponenți, puteri - dacă e cazul)

Calculator online: Număr prim sau nu? Descompunerea în factori primi

Descompunerea în factori primi a unui număr N = Împărțirea numărului N în numere mai mici, prime. Înmulțind apoi aceste numere prime se obține numărul N. În urma procesului de descompunere numărul N este scris ca produs de numere prime.

Un număr prim este un număr natural care este divizibil doar cu 1 și cu el însuși. Numărul 1 nu e considerat număr prim.

Toate numerele prime până la 1.000 | Toate numerele prime până la 10.000

Numere prime sau compuse? Cele mai recente 13 numere pentru care s-a efectuat descompunerea în factori primi

Descompunerea în factori primi a lui 70.756 = ? 05 oct, 15:29 EET (UTC +2)
Descompunerea în factori primi a lui 124 = ? 05 oct, 15:29 EET (UTC +2)
Descompunerea în factori primi a lui 319.746.194.397 = ? 05 oct, 15:29 EET (UTC +2)
Descompunerea în factori primi a lui 243 = ? 05 oct, 15:29 EET (UTC +2)
Descompunerea în factori primi a lui 102 = ? 05 oct, 15:29 EET (UTC +2)
Descompunerea în factori primi a lui 1.450 = ? 05 oct, 15:29 EET (UTC +2)
Descompunerea în factori primi a lui 124 = ? 05 oct, 15:29 EET (UTC +2)
Descompunerea în factori primi a lui 819 = ? 05 oct, 15:29 EET (UTC +2)
Descompunerea în factori primi a lui 128 = ? 05 oct, 15:29 EET (UTC +2)
Descompunerea în factori primi a lui 4.944.438 = ? 05 oct, 15:29 EET (UTC +2)
Descompunerea în factori primi a lui 36 = ? 05 oct, 15:29 EET (UTC +2)
Descompunerea în factori primi a lui 1.737.124 = ? 05 oct, 15:29 EET (UTC +2)
Descompunerea în factori primi a lui 11.550 = ? 05 oct, 15:29 EET (UTC +2)
Lista numerelor care au fost verificate dacă sunt prime sau nu. Operațiile de descompunere în factori primi a numerelor compuse.

Numere prime. Numerele compuse. Descompunerea în factori primi a numerelor compuse


Ce este un număr prim? Definiție, exemple

Ce este un număr compus? Definiție, exemple

Numerele prime până la 1.000

Numerele prime până la 10.000

Ciurul lui Eratostene

Algoritmul lui Euclid

Simplifică fracții la cea mai simplă formă: pași și exemple