Este 4.071.630.911 număr impar sau par? Paritatea numerelor. Cum determinăm dacă un număr este par sau impar? Reguli de lucru atunci când se lucrează cu numere pare și impare

4.071.630.911: număr par sau impar?

Un număr este impar dacă nu este divizibil cu 2.


Numărul 4.071.630.911 este impar, pentru că nu este divizibil cu 2: restul este 1 când se împarte la 2.


Cum recunoaștem un număr impar: ultima sa cifră, cea a unităților (prima cifră a numărului numărată din dreapta), este: 1, 3, 5, 7 sau 9.


Din punct de vedere matematic, numerele impare pot fi scrise ca:
2 × k + 1, unde k ∈ Z, mulțimea numerelor întregi


Numărul 4.071.630.911 este impar.

Reguli de operare (derulează în jos...)

Când lucrăm cu numere pare și impare, se aplică următoarele reguli:

Adunare:
par + par = par; par + impar = impar; impar + impar = par
Exemple:
2 + 4 = 6 (par); 1 + 2 = 3 (impar); 1 + 3 = 4 (par).


Scădere:
par - par = par; par - impar = impar; impar - impar = par
Exemple:
4 - 2 = 2 (par); 2 - 1 = 1 (impar); 3 - 1 = 2 (par).


Înmulțire:
par × par = par; par × impar = par; impar × impar = impar
Exemple:
2 × 4 = 8 (par); 2 × 3 = 6 (pari); 3 × 5 = 15 (impar).
1. Par sau impar? Paritatea numerelor întregi. 2. Exemple de numere pare și impare. 3. Ultima cifră a numerelor. 4. Definiție formală

1. Paritatea numerelor: par sau impar?

 • Un număr întreg se numește număr par dacă este divizibil cu 2; cu alte cuvinte, un număr întreg se numește număr par dacă restul este egal cu zero la împărțirea lui la 2.
 • Un număr întreg se numește număr impar dacă nu este divizibil cu 2; cu alte cuvinte, dacă există un rest de 1 la împărțirea lui la 2.
 • Dacă un număr este par, atunci nu este număr impar.
 • Propietatea unui întreg de a fi par sau impar se numește paritate.

2. Exemple de numere pare și impare:

 • Numere pare: -14, 2, 0, 8, 56 și 127.388 (rest egal cu zero când se împarte la 2).
 • Numere impare: -13, 1, 5, 97, 19 și 127.387 (toate au un rest de 1 când sunt împărțite la 2).
 • Toate numerele prime, cu excepția numărului 2, sunt numere impare.

3. Ultima cifră a numerelor

 • Un număr întreg este par sau impar, în funcție de ultima sa cifră, dacă aceasta este pară sau impară.
 • Dacă ultima cifră a unui număr este 0, 2, 4, 6 sau 8, atunci numărul este par.
 • Dacă ultima cifră a unui număr este 1, 3, 5, 7 sau 9, atunci numărul este impar.

4. Definiția formală a numerelor pare și impare:

 • Un număr par, "a", poate fi întotdeauna scris ca produsul dintre 2 și un alt număr întreg, "k".
 • Numărul par a = 2 × k
 • Ca urmare, un număr impar, "b", deoarece are un rest de 1 atunci când este împărțit la 2, poate fi întotdeauna scris ca produsul dintre 2 și un alt număr întreg, "k", plus 1.
 • Numărul impar b = 2 × k + 1

Știați?

 • În unele țări casele sunt numerotate astfel încât cele de pe o parte a străzii să aibă numere pare și cele de pe cealaltă parte să aibă numere impare.